Σάββατο, 5 Μαρτίου 2016

ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΙΕΡΙΑ -ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ Ν.ΠΙΕΡΙΑΣ –ΟΛΥΜΠΟΣ- ΣΕ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  ΣΤΙΣ 6/03/2016
Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό του συλλόγου το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα μέλη του Συλλόγου Τριτέκνων Νομού Πιερίας στην Τακτική Γενική Συνέλευση στις 6  Μαρτίου 2016 ημέρα Κυριακή  και ώρα 10:30π.μ. στην αίθουσα του Εργατοϋπαλληλικού κέντρου Κατερίνης 
 επί της οδού Αγ. Λαύρας 24 Κατερίνη.
 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Ετήσια έκθεση πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2015. Οικονομικός Απολογισμός για το διαχειριστικό έτος 2015 και παρουσίαση της έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής. Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων – οικονομικού απολογισμού 2015 Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την ευθύνη των πράξεών τους. Πρόγραμμα δράσεων και έγκριση προϋπολογισμού για το έτος 2016.
 Διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής, Αντιπροσώπων για την Ομοσπονδία Τριτέκνων Ελλάδας «ΟΠΟΤΤΕ». Η ώρα λήξης των αρχαιρεσιών ορίζεται 14:00.μ.μ.
Κατάθεση υποψηφιοτήτων μέχρι 3/3/2016 στα γραφεία του συλλόγου Κρέσνας 36 και Σβορώνου γωνία.
 Δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση έχουν τα «οικονομικώς ενήμερα» για το έτος 2016 μέλη του Συλλόγου, έχοντας μαζί τους την  νέα κάρτα μέλους και την ταυτότητά τους. Δικαίωμα ψήφου έχουν  και οι δύο σύζυγοι ανά αριθμό μητρώου. Κατά την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης θα μπορούν να γίνονται ανανεώσεις αλλά δεν θα γίνονται εγγραφές νέων μελών.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΑΜΠΛΙΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ                ΚΟΐΔΟΥ ΖΩΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου