Δευτέρα, 4 Απριλίου 2016

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Από μια ομάδα ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ λάβαμε την παρακάτω επιστολή, 
η οποία ουσιαστικά απευθύνεται στο Υπουργείο Παιδείας.

Ανακοίνωση Τρίτεκνων Εκπαιδευτικών

Σε μια ιδιαίτερη δύσκολη περίοδο για την πατρίδα μας ερχόμαστε να σας ενημερώσουμε για τα προβλήματα των τρίτεκνων εκπαιδευτικών, αλλά και να υποδείξουμε τρόπους επίλυσης. Άλλωστε, η έννοια της πατρίδας δεν είναι μια αφηρημένη έννοια, αλλά περιλαμβάνει τους ανθρώπους που κατοικούν σε συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο μαζί και τις ανάγκες τους.
Τα τελευταία χρόνια οι τρίτεκνοι εκπαιδευτικοί έχουν επωμιστεί μεγάλο βάρος λόγω της μαινόμενης οικονομικής κρίσης. Οι μεταθέσεις στον εκπαιδευτικό κλάδο είναι πλέον σχεδόν ανύπαρκτες και οι περισσότεροι των τρίτεκνων εκπαιδευτικών καλούνται να ζήσουν μακριά από τον τόπο των συμφερόντων τους. Υπάρχουν μάλιστα σύζυγοι τρίτεκνοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι ζουν και εργάζονται σε διαφορετικές περιοχές μεταξύ τους και σαφώς εκτός του τόπου συμφερόντων τους. Παράλληλα, υπάρχουν και οι περιπτώσεις των τρίτεκνων εκπαιδευτικών σύμφωνα με τις οποίες εργάζεται ως εκπαιδευτικός μόνο ο ένας γονέας και μάλιστα μακριά από τον τόπο του, ενώ ο άλλος γονέας παραμένει άνεργος.
Κάτω από αυτές τις συνθήκες διαβίωσης και υπό το βάρος της άμεσης και έμμεσης μείωσης του εισοδήματος των εκπαιδευτικών, η οποία ξεπερνάει το 50%, γίνεται, πιστεύουμε, κατανοητή τόσο η οικονομική όσο και η οικογενειακή κατάσταση των τρίτεκνων εκπαιδευτικών.
Μετά τη συνοπτική έκθεση ορισμένων από τα υπάρχοντα και αναφυόμενα προβλήματα των τρίτεκνων εκπαιδευτικών αιτούμαστε την κατά προτεραιότητα απόσπαση των εκπαιδευτικών, οι οποίοι εμπίπτουν σύμφωνα με τον νόμο στην κατηγορία των τρίτεκνων εκπαιδευτικών. Προτείνουμε μάλιστα την κατά προτεραιότητα απόσπαση όλων των τρίτεκνων εκπαιδευτικών για τη στελέχωση των γραφείων του Υπουργείου Παιδείας και των σχετικών Ν.Π.Δ.Δ στον τόπο των συμφερόντων τους. Με αυτόν τον τρόπο όχι μόνο θα ελαφρυνθεί οικονομικά η οικογένεια του τρίτεκνου εκπαιδευτικού, αλλά παράλληλα θα «ενωθούν» οικογένειες πολλές εκ των οποίων σήμερα είναι αναγκασμένες να ζουν εκτός της εστίας τους. Άλλωστε, η κατά προτεραιότητα απόσπαση των τρίτεκνων εκπαιδευτικών δεν θα έχει κανένα απολύτως οικονομικό βάρος για την πατρίδα μας. Πιστεύουμε πως ειδικά στην παρούσα συγκυρία είναι ανάγκη να τίθενται σε προτεραιότητα κοινωνικοί, οικογενειακοί και οικονομικοί λόγοι, οι οποίοι ούτως ή άλλως συνδέονται με την ίδια την εργασιακή ειρήνη. Τέλος, δεν θα πρέπει να παραβλέπεται το γεγονός ότι μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες που διέρχεται η πατρίδα μας υπάρχουν άνθρωποι, όπως οι τρίτεκνοι, οι οποίοι προσφέρουν έμπρακτα και ποικιλοτρόπως σε μια πατρίδα που σύμφωνα με τις στατιστικές βαίνει γηράσκουσα. Είναι όμως και χρέος, πιστεύουμε, της πατρίδας να προσφέρει το ελάχιστο στους τρίτεκνους εκπαιδευτικούς όταν μάλιστα αυτό δεν κοστίζει σε αυτήν τίποτα.

Με εκτίμηση
Τρίτεκνοι Εκπαιδευτικοί

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου