Δευτέρα, 6 Μαρτίου 2017

«Προτάσεις της Ομοσπονδίας Τριτέκνων Ελλάδος επί του Νομοσχεδίου “Ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις»».

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΥΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ 
ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΠΟΤΤΕ)                                                          
Απόφαση  1017/2010  Μ. Π. Αθηνών
Δ/ση:  Εμμ. Μπενάκη 43, Αθήνα    Κιν. 6949594846   
Ταχυδρομική Δ/νση : 
Αθηνάς 67 –Νέα Δημητριάδα,   Βόλος,  ΤΚ 38222                                                        
Πληροφορίες:
 Βακουφτσή Κερασίνα , Πρόεδρος,    τηλ:  6949594846   
Κοντός   Δημήτρης, Γ. Γραμματέας,  τηλ:   6936976064
 Ε Mail: οpotte@gmail.com       Blog:  opotte.blogspot.com
                                                                 
                                                                                                           Αθήνα: 27-2-2017
                                                                                   Αρ. Πρωτ: 77

                                       Προς

       Τον      Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιώτικης Πολιτικής
             κ.      Παναγιώτη Κουρουμπλή                      

Κοιν.: Υφυπουργό κ. Νεκτάριο  Σαντορινιό


Θέμα: «Προτάσεις της Ομοσπονδίας Τριτέκνων Ελλάδος επί του Νομοσχεδίου “Ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις»».

Αξιότιμε  κ. Υπουργέ,

Όπως καλώς γνωρίζετε, οι  πολυμελείς οικογένειες με τρία τέκνα έχουν εδώ και μια δεκαετία αναγνωριστεί επισήμως και νομοθετικά από το Ελληνικό Κράτος ως ευαίσθητη κοινωνική ομάδα χρήζουσα προστασίας, κάτι που άλλωστε ανταποκρίνεται και στα δημογραφικά δεδομένα της χώρας μας. Πράγματι, προκειμένου να ανακοπεί η δημογραφική παρακμή του πληθυσμού της χώρας, είναι πια δημογραφικά επιτακτικό να προχωρήσει η Πολιτεία στην εναρμόνιση και ενιαιοποίηση της νομοθεσίας για τις πολυμελείς οικογένειες με τρία και πάνω τέκνα, όπως άλλωστε καταλήγει και το Πόρισμα της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων «Για τη μελέτη του δημογραφικού προβλήματος της χώρας» ήδη από το έτος 1993 (!)

Σας απευθύνουμε το παρόν, δεδομένου ότι και από τις προηγούμενες θέσεις σας  ως Υπουργός αλλά και βουλευτής, στηρίζετε εμπράκτως, εδώ και χρόνια, κάθε φορά που σας δίνεται η ευκαιρία, το πάγιο, δίκαιο αίτημα του Ελληνικού Τριτεκνικού Κινήματος, για εξομοίωση των Τρίτεκνων και Πολύτεκνων οικογενειών.
Αίτημα που μπορεί να υλοποιηθεί με την ψήφιση του σχεδίου νόμου που έχει καταθέσει η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ στο παρελθόν, και πλέον υποστηρίζεται από όλα τα κόμματα. Αποτελεί δε μια πράξη ευθύνης σε μια χώρα που γερνάει , η στήριξη της οικογένειας και των παιδιών αυτού του τόπου.

Θετικό δείγμα γραφής σας προς τη δίκαιη κοινωνικά αυτή κατεύθυνση, διαπιστώνουμε και στο νομοσχέδιο που θέσατε σε δημόσια διαβούλευση, με τίτλο “Ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις».

Πιο συγκεκριμένα, σας ευχαριστούμε που μετά και τη συνάντηση μας τον περασμένο Δεκέμβριο στο Υπουργείο Ναυτιλίας, προβλέπετε στο παρόν νομοσχέδιο (αρ. 25), να λαμβάνεται πλέον ειδική μέριμνα για τα στελέχη ΛΣ- ΕΛΑΚΤ που είναι γονείς τριών τέκνων και πολύτεκνοι, να μετατίθενται μόνο κατόπιν πρότερης σχετικής αναφοράς τους!

Πριν σας παραθέσουμε τις προτάσεις μας επί του νομοσχεδίου κατ’ άρθρο, επιτρέψτε μας να επαναφέρουμε το επιβεβλημμένο από τη βαθιά, πολυετή οικονομική κρίση που ζούμε, κοινωνικά δίκαιο αίτημα μας, για σαφή και ρητή νομοθετική πρόβλεψη εκπτώσεων στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια υπέρ των τριτεκνων οικογενειών, όπως ισχύει στους πολύτεκνους (τριτεκνία = πολυτεκνία) και  ήδη υλοποιείται και για άλλες κοινωνικές ομάδες.

Δεδομένης λοιπόν της ανάγκης η Ελληνική έννομη τάξη να εκσυγχρονιστεί και το κοινωνικό πλέγμα προστασίας των τρίτεκνων οικογενειών να ενισχυθεί νομοθετικά από την παρούσα κυβέρνηση, Ζητούμε να εισάγεται νομοθετική διάταξη, για τη θέσπιση διευκολύνσεων στις μετακινήσεις υπέρ των τρίτεκνων οικογενειών, ήτοι υπέρ των γονέων με τρία τέκνα και υπέρ των τέκνων τρίτεκνης οικογένειας, όπως ισχύει για άλλες ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, Προβλέποντας τη μετακίνηση με μειωμένο κατά 50% εισιτήριο όλων των ανωτέρω.

Η δε απόδειξη της τριτεκνικής ιδιότητας, για την εφαρμογή των διευκολύνσεων, μπορεί να επιτυγχάνεται και με την επίδειξη κάρτας μέλους της Ομοσπονδίας Πολυμελών Οικογενειών με Τρία Τέκνα Ελλάδος (Ο.Π.Ο.Τ.Τ.Ε.). Επισημαίνεται συναφώς, ότι η ΟΠΟΤΤΕ είναι φορέας (και κοινωνικός εταίρος), αναγνωρισμένος στην ελληνική έννομη τάξη (όπως προκύπτει -όλως ενδεικτικώς- από το άρθ. 8 §3 περ. ε) ν. 3454/2006, ως τροποποιήθηκε με το άρθ. 16 ν. 3868/2010), κινούμενος πάντοτε στην κατεύθυνση εξασφάλισης της μέγιστης δυνατής κοινωνικής προστασίας των Πολυμελών Οικογενειών με Τρία Τέκνα, αλλά και ενίσχυσης του θεσμού της Οικογένειας γενικότερα.

Ακολουθούν οι κατ’ άρθρο προτάσεις – παρατηρήσεις μας:

Άρθρο 58 – Μεταρρύθμιση του συστήματος εισαγωγής και εκπαίδευσης στελεχών σε παραγωγικές σχολές ΛΣ-ΕΛΑΚΤ
            -Θα θέλαμε εδώ τη δέσμευση – διευκρίνισή σας, ότι στα προβλεπόμενα προεδρικά διατάγματα που θα προτείνετε προς έκδοση, θα συμπεριλαμβάνονται στις ειδικές κατηγορίες των εισακτέων στις αναφερόμενες παραγωγικές σχολές και τα παιδιά των πολυμελών οικογενειών –από τρία τέκνα και άνω- ,όπως ισχύει στον Στρατό και στην Αστυνομία χωρίς ηλικιακό όριο.
 
Άρθρο 93 – Τροποποίηση άρθρου 11 του ν. 3922/2011 (Α΄35)
            Παράλληλα με την προσθήκη παραγράφου ΛΗ στο β) μέρος του άρθρου, παρακαλούμε όπως προβλεφθεί νομοθετικά και η γενικότερη οικονομική μέριμνα, κατά προτεραιότητα,  για παιδιά πολυμελών οικογενειών με τρία τέκνα και άνω, οι οποίες οικογένειες αντιμετωπίζουν αποδεδειγμένα οικονομικά ή και κοινωνικά προβλήματα.
Είμαστε στη διάθεση σας-στηρίζοντας θετικές πρωτοβουλίες-  προκειμένου να συνεργαστούμε και στην κατάθεση των Προεδρικών Διαταγμάτων που αφορούν την εφαρμογή του παρόντος νόμου : στα  θέματα των μεταθέσεων και προσλήψεων, τις διαδικασίες εισαγωγής στις παραγωγικές σχολές, τις προϋποθέσεις  κοινωνικής μέριμνας των σπουδαστών.

κ. Υπουργέ,
            Η υιοθέτηση των ανωτέρω προτάσεων μας, θεωρούμε ότι είναι ο μονόδρομος στον οποίο θα πρέπει να συνοδοιπορήσουμε, με τελικό προορισμό την πλήρη και καθολική εξομοίωση των τρίτεκνων οικογενειών με τις πολύτεκνες οικογένειες.

Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε περαιτέρω συνεργασία ή διευκρίνιση. -

                                 


2 σχόλια:

  1. γιατί άραγε όλοι σας απευθύνεστε στον Κουρουμπλή;για να γνωρίζετε εκει απευθύνθηκαν και οι των ΑΜΕΑ και κερδισαν το ποσοστό 15% επι των προσλήψεων στο Δημόσιο!κάτι τέτοιο επιδιώκεται και εσείς;

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. βρε συνάδελφοι, καλά όλα αυτά, αλλά κοινωνική πολιτική με ξένα κόλλυβα δεν γίνεται!
    Σκεφθήκατε με τέτοιες διεκδικήσεις μας, μήπως μετά οι πολύτεκνοι εξαιτίας μας χάσουν και αυτοί την έκπτωση, όπως έγινε με ισόβια σύνταξη, μετεγγραφές κλπ... διεκδικήσεις ναι, αλλά με μέτρο! Το καλύτερο βέβαια θα ήταν αν όλοι μας προσπαθούσαμε να αποκτήσουμε και άλλο ένα παιδί, ώστε να μπούμε στον παράδεισο των πολυτέκνων(που νομίζουν κάποια γεροντάκια - συνδικαλιστές μας).. αλλά να βοηθήσουμε και το δημογραφικό! Τολμάμε;

    ΑπάντησηΔιαγραφή