Παρασκευή, 20 Οκτωβρίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ No 16 - 2017 - ΣΥΝΕΔΡΙΟ "ΟΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ"
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Στις 8/10/2017 περατώθηκαν οι εργασίες του Συνεδρίου «Οι δημογραφικές εξελίξεις στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης» που διεξήχθη στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας).  

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου αυτού, περισσότεροι από 30 Έλληνες επιστήμονες παρουσίασαν εργασίες επικεντρωμένες στην μέχρι τώρα πορεία των δημογραφικών μας συνιστωσών (θνησιμότητα, γονιμότητα, γαμηλιότητα – διαζύγια και μεταναστευτικές ροές ) σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, δίδοντας έμφαση τόσο στην εξέλιξη των μεταβλητών αυτών στην διάρκεια της των τελευταίων ετών όσο και στις προοπτικές εξέλιξης του πληθυσμού μας.  

Το Συνέδριο αυτό συνεισέφερε όχι μόνον στον τρέχοντα επιστημονικό διάλογο αλλά και στην ευρύτερη συζήτηση γύρω από τις δημογραφικές μας εξελίξεις, ιδαίτερα δε τις πρόσφατες: υπεροχή των θανάτων έναντι των γεννήσεων, εξαιρετικά χαμηλή γονιμότητα, ταχύτατη γήρανση, αναστροφή των μεταναστευτικών ροών-αρνητικά μεταναστευτικά ισοζύγια.  

Οι συμμετέχοντες εξετάζοντας τις διάφορες πτυχές του «δημογραφικού» στη χώρα  μας, ανέδειξαν ταυτόχρονα την σχετική αδράνεια των δημογραφικών μας δομών και τις άμεσες βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες επιπτώσεις τους σε πλήθος τομέων, επιπτώσεις που αρχίζουν όλο και περισσότερο να προβληματίζουν όχι μόνον την κοινή γνώμη και τους οικονομικούς, κοινωνικούς και πολιτικούς φορείς αλλά και τους έχοντες την ευθύνη χάραξης πολιτικών. 

Το Συνέδριο αυτό, στο οποίο έδωσε το «παρών» το σύνολο των δημογράφων της χώρας μας, ανέδειξε ταυτόχρονα την αναγκαιότητα της ενίσχυσης της δημογραφικής παιδείας στις δυο τελευταίες βαθμίδες του εκπαιδευτικού μας συστήματος (δευτεροβάθμια και κυρίως στην τριτοβάθμια εκπαίδευση) ως και της δημογραφικής έρευνας που σταθερά υπο—χρηματοδοτείται (δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι η Ελλάδα είναι από τις ελάχιστες ευρωπαϊκές χώρες που δεν διαθέτουν ερευνητικό κέντρο με εξειδίκευση στον πληθυσμό). Ανέδειξε ταυτόχρονα την αναγκαιότητα της στενότερης συνεργασίας της δημογραφικής κοινότητας με την ΕΛΣΤΑΤ η οποία οφείλει να προσαρμόζεται ταχύτερα σε σημαντικές αλλαγές που συντελούνται σε μια σειρά πεδίων συλλέγοντας τα προσήκοντα για τις αναλύσεις δεδομένα. Ανέδειξε τέλος και την ευθύνη της μικρής δημογραφικής κοινότητας της χώρας μας που χαρακτηριζόμενη από σχετική εσωστρέφεια θα πρέπει να καταβάλει σημαντικές προσπάθειες στην διάχυση και εκλαϊκευμένη παρουσίαση των ερευνητικών της αποτελεσμάτων, αποτελεσμάτων που ενδιαφέρουν όλους μας -και όχι μόνον την ευρύτερη επιστημονική κοινότητα- ιδιαίτερα όμως όσους έχουν την ευθύνη διαμόρφωσης πολιτικών σε ευρύ φάσμα πεδίων, καθώς η μεταβλητή «πληθυσμός» δεν είναι πλέον δυνατόν να μην λαμβάνεται υπόψη στην χάραξη των πολιτικών αυτών (βλ. ενδεικτικά παιδεία, υγεία, πρόνοια, αγορά εργασίας)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου