Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2016

Το νέο κλιμακωτό Αφορολόγητο και οι φόροι για εισοδήματα του 2016Επιβαρύνσεις στην πλειονότητα των φορολογουμένων επιφέρει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που ψηφίστηκε από τη Βουλή. Το αφορολόγητο όριο που θα ισχύσει για μισθωτούς, συνταξιούχους και αγρότες διαμορφώνεται ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του καθενός και συγκεκριμένα με τον αριθμό των προστατευόμενων παιδιών.
Όπως προκύπτει από τις διατάξεις του νέου νόμου, το αφορολόγητο όριο διατηρείται στα 9.550 ευρώ, δηλαδή έκπτωση φόρου 2.100 ευρώ για τις οικογένειες με τρία παιδιά και άνω, ενώ σε όλες τις άλλες κατηγορίες μειώνεται και «πέφτει» μέχρι τα 8.636 ευρώ ή διαφορετικά έκπτωση φόρου 1.900 ευρώ.
Με τις νέες κλίμακες τόσο για τη φορολογία εισοδήματος όσο και για την εισφορά αλληλεγγύης μειώνονται οι επιβαρύνσεις για τους φορολογούμενους με εισοδήματα από 28.000 έως 43.000 ευρώ.
 Σύμφωνα με το νέο φορολογικό και το νέο κλιμακωτό αφορολόγητο η ετήσια έκπτωση φόρου, η οποία ανέρχεται σήμερα στα 2.100 ευρώ για όλους ανεξαιρέτως τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, μειώνεται:
- στα 1.900 ευρώ για όσους μισθωτούς και συνταξιούχους δεν έχουν προστατευόμενα τέκνα
- στα 1.950 ευρώ για όσους μισθωτούς και συνταξιούχους έχουν 1 προστατευόμενο τέκνο
- στα 2.000 ευρώ για όσους μισθωτούς και συνταξιούχους βαρύνονται με 2 προστατευόμενα τέκνα.
Για όσους μισθωτούς και συνταξιούχους βαρύνονται με 3 ή περισσότερα προστατευόμενα τέκνα η ετήσια έκπτωση φόρου διατηρείται στα 2.100 ευρώ.
 Το αφορολόγητο όριο, το οποίο προκύπτει έμμεσα, με την αφαίρεση της έκπτωσης φόρου από τον φόρο που αναλογεί με βάση τη φορολογική κλίμακα, θα μειωθεί από τα 9.545 ευρώ στα 8.636 ευρώ για όσους μισθωτούς και συνταξιούχους δεν έχουν προστατευόμενα τέκνα, στα 8.864 ευρώ για όσους μισθωτούς και συνταξιούχους έχουν 1 προστατευόμενο τέκνο και στα 9.090 ευρώ για όσους μισθωτούς και συνταξιούχους έχουν 2 προστατευόμενα τέκνα.
Για όσους μισθωτούς και συνταξιούχους βαρύνονται με 3 ή περισσότερα προστατευόμενα τέκνα το αφορολόγητο όριο παραμένει στα 9.545 ευρώ.
Όπως προκύπτει από αναλυτικούς πίνακες που δημοσιεύουν τα dikaiologitika.gr, η εφαρμογή της τελικής κυβερνητικής ρύθμισης για την διαμόρφωση του αφορολογήτου ορίου εισοδήματος σε επίπεδα πιο χαμηλά από τα 9.000 ευρώ για όσους μισθωτούς και συνταξιούχους δεν έχουν προστατευόμενα τέκνα ή έχουν ένα τέκνο, σε συνδυασμό με την ρύθμιση για την αναμόρφωση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, που ήδη περιλαμβάνεται στο κατατεθέν στη Βουλή νομοσχέδιο, θα έχει τις ακόλουθες συνέπειες:

1) Μισθωτοί-συνταξιούχοι χωρίς προστατευόμενα τέκνα:
α) Όσοι έχουν ετήσια εισοδήματα πάνω από 8.637 ευρώ και μέχρι 9.545 ευρώ θα υποχρεώνονται να καταβάλλουν φόρο εισοδήματος έως και 200 ευρώ το χρόνο, ενώ σήμερα δεν πληρώνουν καθόλου φόρο!
β) Όσοι έχουν ετήσια εισοδήματα άνω των 9.545 ευρώ και μέχρι 28.000 ευρώ θα κληθούν να πληρώσουν επιπλέον ποσά φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης τα οποία θα κυμαίνονται από 24 έως και 276 ευρώ το χρόνο.
γ) Οι έχοντες ετήσιες αποδοχές πάνω από 28.000 ευρώ και μέχρι 42.000 ευρώ θα δουν τις συνολικές επιβαρύνσεις τους (από τον φόρο εισοδήματος και την ειδική εισφορά αλληλεγγύης) να μειώνονται κατά 60 έως και 319 ευρώ το χρόνο.
δ) Όσοι έχουν ετήσιες αποδοχές πάνω από 42.000 ευρώ θα υποστούν πρόσθετες επιβαρύνσεις. Οι επιβαρύνσεις αυτές θα κυμαίνονται από 11 έως 3.951 ευρώ το χρόνο για όσους λαμβάνουν από 43.000 έως 100.000 ευρώ το χρόνο.

2) Μισθωτοί-συνταξιούχοι με ένα προστατευόμενο τέκνο:
α) Όσοι έχουν ετήσια εισοδήματα πάνω από 8.864 ευρώ και μέχρι 9.545 ευρώ θα υποχρεώνονται να καταβάλλουν φόρο εισοδήματος έως και 150 ευρώ το χρόνο, ενώ με την ισχύουσα φορολογική κλίμακα δεν πληρώνουν φόρο!
 β) Όσοι έχουν ετήσια εισοδήματα άνω των 9.545 ευρώ και μέχρι 27.000 ευρώ θα κληθούν να πληρώσουν επιπλέον ποσά φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης τα οποία θα κυμαίνονται από 58 έως και 226 ευρώ το χρόνο.
γ) Οι έχοντες ετήσιες αποδοχές πάνω από 27.000 ευρώ και μέχρι 43.000 ευρώ θα δουν τις συνολικές επιβαρύνσεις τους να μειώνονται κατά 26 έως και 369 ευρώ το χρόνο.
δ) Όσοι έχουν ετήσιες αποδοχές πάνω από 43.000 ευρώ θα υποστούν πρόσθετες επιβαρύνσεις. Οι επιβαρύνσεις αυτές θα κυμαίνονται από 56 έως 3.901 ευρώ το χρόνο για όσους αποκτούν ετήσια εισοδήματα από 44.000 έως και 100.000 ευρώ.

3) Μισθωτοί-συνταξιούχοι με δύο προστατευόμενα τέκνα:
α) Όσοι έχουν ετήσια εισοδήματα πάνω από 9.090 ευρώ και μέχρι 9.545 ευρώ θα υποχρεώνονται να καταβάλλουν φόρο εισοδήματος έως και 100 ευρώ το χρόνο, ενώ σήμερα δεν επιβαρύνονται με φόρο!
 β) Όσοι έχουν ετήσια εισοδήματα άνω των 9.545 ευρώ και μέχρι 27.000 ευρώ θα κληθούν να πληρώσουν επιπλέον ποσά φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης τα οποία θα κυμαίνονται από 8 έως και 176 ευρώ το χρόνο.
γ) Οι έχοντες ετήσιες αποδοχές πάνω από 27.000 ευρώ και μέχρι 43.000 ευρώ θα δουν τις συνολικές επιβαρύνσεις τους να μειώνονται κατά 76 έως και 399 ευρώ το χρόνο.
δ) Όσοι έχουν ετήσιες αποδοχές πάνω από 40.000 ευρώ θα υποστούν πρόσθετες επιβαρύνσεις από 101 έως 3.851 ευρώ το χρόνο.

4) Μισθωτοί-συνταξιούχοι με τρία ή περισσότερα προστατευόμενα τέκνα:
 α) Όσοι έχουν ετήσια εισοδήματα μέχρι 12.000 ευρώ δεν θα πληρώνουν καθόλου φόρο εισοδήματος και ειδική εισφορά αλληλεγγύης.
β) Όσοι έχουν ετήσια εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ και μέχρι 17.000 ευρώ θα δουν τις συνολικές φορολογικές επιβαρύνσεις τους να μειώνονται κατά . 9 έως και 69 ευρώ το χρόνο!
γ) Οι έχοντες ετήσιες αποδοχές πάνω από 17.000 ευρώ και μέχρι 25.000 ευρώ θα δουν τις συνολικές επιβαρύνσεις τους να αυξάνονται κατά 21 έως και 76 ευρώ το χρόνο.
δ) Όσοι έχουν ετήσιες αποδοχές πάνω από 25.000 ευρώ και μέχρι 44.000 θα δουν τις συνολικές ετήσιες φορολογικές επιβαρύνσεις τους να μειώνονται από . 8 έως και 519 ευρώ το χρόνο!
ε) Όσοι λαμβάνουν πάνω από 44.000 ευρώ το χρόνο θα υποστούν πρόσθετες επιβαρύνσεις. Όλοι οι νέοι φόροι που θα κληθούν οι φορολογούμενοι να πληρώσουν για τα εισοδήματα του 2016.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Οι ολιγοήμερες διακοπές τελειώνουν για τους περισσότερους και το Blog επαναρχίζει τη δραστηριότητά του.
Καλό Φθινόπωρο!

Δευτέρα, 15 Αυγούστου 2016

15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 - ΕΥΧΕΣ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ ΤΗΣ ΟΠΟΤΤΕ

Τις πιο θερμές ευχές μας από καρδιάς, για χρόνια πολλά, υγεία, δημιουργία, αγώνα επιμονή και υπομονή για το ξεπέρασμα των μεγάλων δυσκολιών που αντιμετωπίζουμε.

Από το Δ.Σ της ΟΠΟΤΤΕ

Τετάρτη, 10 Αυγούστου 2016

ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ-Η ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣΠολλοί σύλλογοι κάνουν εκδρομές και μας μεταφέρουν τις εντυπώσεις τους. 
Αξίζει να διαβάσουμε την περιγραφή για την εκδρομή του συλλόγου της Πάτρας. 
Το κείμενο είναι από τον Πρόεδρο του συλλόγου, Ανδρέα Αποστολόπουλο.
KΡΗΤΗ: ΜΙΑ ΑΞΕΧΑΣΤΗ ΕΚΔΡΟΜΗ.
Η 7/ήμερη εκδρομή του Συλλόγου στην ΚΡΗΤΗ θα μας μείνει αξέχαστη. Την παρέα μας αποτελούσαν  41 μέλη του Συλλόγου και φίλοι μας.
 Τα οργανωτικά ήταν ευθύνη του πρακτορείου ταξιδίων LETRINA και διεκπεραιώθηκαν σύμφωνα με τον προγραμματισμό. Το πρόγραμμα, όμως, των επισκέψεων, πλούσιο και ευέλικτο, ήταν ευθύνη του Συλλόγου.
Μείναμε εντυπωσιασμένοι,
Α. από την οργάνωση των πόλεων ( πεζοδρομήσεις, λεωφόροι ταχείας διέλευσης, ανάδειξη μνημείων, αξιοθέατα). Συναντήσαμε φροντισμένες, ανθρώπινες πόλεις. Οι Κρήτες, φαίνεται, επιλέγουν ικανές Δημ. Αρχές. Ζηλέψαμε, γιατί εμείς, όσον αφορά την πόλη μας, υπολειπόμαστε!
Β.από τα αισθήματα φιλοξενίας και αγάπης, που επέδειξαν απέναντί μας όλα τα μέλη των Δ.Σ των Συλλόγων Τριτέκνων ( Ηρακλείου, Λασιθίου και Χανίων). Μας υποδέχτηκαν εγκάρδια, συντροφικά, μας ξενάγησαν στην πόλη τους, μας κέρασαν, μας πρόσφεραν τοπικά προϊόντα..
Ο Μ. ΑΧΛΑΔΙΑΝΑΚΗΣ (πρόεδρος και  της Ομοσπονδίας), είχε καθημερινά την έγνοια μας. Φρόντισε να μας διαθέσει τον καλύτερο, απ΄ όσους έχω συναντήσει, Ξεναγό για τους αρχ. χώρους στο Ηράκλειο.
Ο Γ. ΧΑΒΑΚΗΣ (πρ. τοπικού Συλλόγου Ν. Λασιθίου) μας περιηγήθηκε στην όμορφη πόλη του Αγ. Νικολάου.
Ακολούθησε το γκρουπ  κατά την επίσκεψη μας στην ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑ και μας ξενάγησε στο μικρό αυτό νησί με την ξεχωριστή ιστορία.
Ο Π. ΤΕΠΕΡΙΔΗΣ (πρ. τοπικού Συλλόγου Χανίων) μας συνόδευσε κατά την επίσκεψή μας στους τάφους των ΒΕΝΙΖΕΛΩΝ και στην ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής
( βενετσιάνικες επιρροές ) μονή Αγ. ΤΡΙΑΔΑΣ ( ή ΓΚΑΝΤΖΑΡΟΛΩΝ). Μαζί με την Αντ/δρο κ. ΜΑΙΡΗ και άλλα μέλη του Δ.Σ Χανίων μας αποχαιρέτησαν ,κατά την αναχώρησή μας από τη Σούδα, με το καλύτερο δώρο για όλους μας. Τι άλλο: τσικουδιά.
Κάθε φορά που θα απολαμβάνουμε ένα ποτηράκι τσικουδιά ,θα πίνουμε στην υγειά όλων των συντρόφων μας στην ΚΡΗΤΗ και των οικογενειών τους.
Γ. από την οικονομική ευρωστία της περιοχής, στα μέτρα βέβαια της εποχής μας. Το γεγονός ότι σπάνιζαν –σε σχέση με την πόλη μας-τα κλειστά καταστήματα, νομίζω ότι είναι ένα αξιόπιστο τεκμήριο εκτίμησης της οικ. ζωής της περιοχής. Είναι εξηγήσιμο το γεγονός:  υπάρχουν εκεί πολύ καλά πρόσθετα εισοδήματα από τον τουρισμό και τη γεωργία, που δεν υπάρχουν στον τόπο μας. Στην περιοχή του ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, κατά την αφήγηση του Γ. ΧΑΒΑΚΗ, ανεγείρονται υπερπολυτελείς κατοικίες-φρούρια και ξενοδοχειακά συγκροτήματα, πολλά δε εξ αυτών εξεζητημένης χλιδής. Αυτό, βέβαια, προδίδει και τι βαλάντια επενδύουν στην περιοχή.
Δ. από τα οικ. οφέλη που προσπορίζει σε καθένα μας η ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ. Μόνο και μόνο από την ελεύθερη είσοδο στα 8  μουσεία και αρχ. χώρους της ΚΡΗΤΗΣ εξοικονόμησε καθένας μας περί 50 Ε.
 Ως Υπεύθυνοι της εκδρομής πρέπει, επίσης, να ευχαριστήσουμε: α) την κ. Μ. ΚΩΤΣΑΚΗ ( συν. Αρχαιολόγο ) για την παρουσίαση των βασικότερων δεδομένων  της μινωικής Κρήτης, β) τον κ. Θ. ΚΩΤΣΑΚΗ για την αναφορά του στην ιστορία της Κρητικής Επανάστασης, το ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ για την ξενάγηση του.
Βέβαια, δεν πρέπει να ξεχάσω και τον π. ΕΥΣΕΒΙΟ,  μοναχό της Μ. ΑΡΚΑΔΙΟΥ, που μας ξενάγησε στη Μ. ΑΡΚΑΔΙΟΥ με το δικό του μοναδικό τρόπο!
  Από την εκδρομή μας μείναμε όλοι κατενθουσιασμένοι και η διαπίστωση κοινή:
   Η ΚΡΗΤΗ ΕΙΝΑΙ ΟΜΟΡΦΗ και ΟΙ ΚΡΗΤΕΣ ΩΡΑΙΟΙ
   ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΟΙ ΩΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙ.