Σάββατο, 22 Ιουλίου 2017

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 5 / 2017 - ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ 30% ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ


ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ 30% ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Μετά την συνάντηση του προέδρου της ΟΠΟΤΤΕ  κ. Αχλαδιανάκη  Εμμανουήλ και του προεδρίου του τοπικού Συλλόγου Τριτέκνων  με το Δήμαρχο Κεφαλλονιάς κ. Πασίση Αλέξανδρο  είχαμε την θετική ανταπόκριση και απο τον πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α.Κ  κ. Ανουσάκη Νικόλαο  και εισηγήθηκαν τα εξής :

  • Πάγιο τέλος αυτό που ισχύει στην περιοχή 
  • Επι πλέον του πάγιου , τέλος κατανάλωσης με 30% έκπτωση επί των τιμών που ισχύουν στην περιοχή .
  • Για την εφαρμογή του ειδικού τιμολογίου Πολυτέκνων-Τριτέκνων και μονογονειακών οικογενειών να ισχύουν τα παρακάτω κριτήρια και προϋποθέσεις :
  1. Οικογενειακό ετήσιο εισόδημα του οποίου το ύψος θα καθορίσει το Δ.Σ της ΔΕΥΑ Κεφαλλονίας με προβλεπόμενη προσαύξηση για κάθε παιδί .
  2. Το ειδικό τιμολόγιο πολύτεκνων οικογενειών να εφαρμόζεται στις περιπτώσεις οικογενειών με τρία ή περισσότερα προστατευόμενα παιδιά .
  3. Προστατευόμενα να θεωρούνται τα παιδιά μέχρι της συμπλήρωσε του 21ου έτους της ηλικίας τους ή του 24ου έτους εφόσον σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή του εξωτερικού .
  4. Για την ανανέωση κάθε χρόνο του δικαιώματος της έκπτωσης υποβάλλονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά , όπως αυτά καθαρίζονται από την υπηρεσία της ΔΕΥΑ Κεφαλληνίας.

Απο την  συνάντηση με το Δήμαρχο Κεφαλλονιάς Αλέξανδρο Παρίση και το προεδρείο του Συλλόγου Τρίτεκνων του Νησιού  του προέδρου της ΟΠΟΤΤΕ κ. Αχλαδιανάκα Εμμανουήλ και του Καραγεωργόπουλου Δημήτρη  Υπέυθηνο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων της ΟΠΟΤΤΕ .


ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου